ETERNITTAG

Renovering og opsætning af eternittage

Professionel tagdækker

 Gratis tagtjek

15 års garanti

Eternittage

Hos TagGruppen har vi gennem mange år arbejdet med udbedring af skader på eternittage samt lægning af nye tage af eternit. Vi arbejder hovedsagligt i Køge Bugt området samt i hele Storkøbenhavn.

Vi tilbyder følgende

  • ​Nyt Eternittag
  • Reparationer
  • Renoveringer
  • Mer-/Efterisolering
  • Tilstandsvurderinger
  • Serviceaftaler

Eternittag giver mange muligheder for et nyt og flot tag. Søger du en professionel tagdækker til at varetage dit tagprojekt, kan vi kontaktes via formularen her på siden eller på telefon.

Læs mere om vores priser på eternittage her.

Ring til os på 91929394

Fordele og ulemper ved eternit

Eternit bølgeplader i fibercement rummer mange muligheder for dig som husejer. Ikke alene får du et solidt og tæt tag, der kræver minimal vedligeholdelse, du får også et tag med en flot finish.

Eternittage leveres i flere størrelser og profiler og fås i 6 flotte farver. Et tag af eternit er skruet fast med få samlinger.

Vælger man et tag af eternit, behøver man ikke undertag. Et eternittag er meget stærkt og fleksibelt og har en lang levetid, og er samtidigt lavet af miljøvenlige materialer.

Til tagryggen kan du vælge mellem den traditionelle eternit vinkelrygning eller den mere eksklusive eternit koniske rygning. Uanset om byggeriet er nyt, gammelt, traditionelt eller moderne, findes der altid en flot og stilsikker løsning med eternit bølgepladetag.

Nyt eternittag – en god løsning til prisen

Når boligen skal beriges med et nyt tag, er det altid en svær beslutning, idet forskellige tagtyper besidder specifikke fordele og ulemper – uanset hvilken tagtype, der er tale om. Derfor er det altid en god idé at sætte sig ind i fordele og ulemper ved en specifik tagtype.

I denne sammenhæng kan man med fordel også inddrage økonomiske aspekter såsom pris og budget. Det skyldes, at økonomi altid spiller en fremtrædende rolle – uanset om man vil det eller ej – så de økonomiske forudsætninger bør klarlægges fra start.

Læs mere om

Book et møde med vores tagspecialist

Udfyld vores formular, så kontakter vi dig snarest muligt.

Fordele ved eternit

Det er altid en god ide at overveje fordele og ulemper ved en bestemt tagtype, før et valg foretages. Derfor vil vi her kort opridse nogle af fordelene og ulemperne ved eternittag, idet mange danske hjem er udstyret med denne tagtype.

Den største fordel ved eternit er tagpladernes lave vægt, hvorfor det er hurtigt og nemt at lægge.

Derudover kan eternittag lægges uden undertag, idet denne type tag er stærkt og fleksibelt. Det er selvfølgelig en valgmulighed at lægge et undertag, men det er ikke en nødvendighed.

At lægge et undertag påvirker processen i to henseender. Processen forlænges grundet en fordobling af arbejdsbyrden, og prisen stiger grundet flere arbejdstimer.

I forhold til det økonomiske aspekt besidder eternittag besidder en styrke i forhold til andre tagtyper. Med dette menes, at et tag af eternit er en billig løsning i forhold til andre tagtyper, såfremt der ikke vælges at lægge et undertag, eftersom prisen på et eternittag befinder sig på et markant lavere leje end andre tagtyper, herunder teglstenstag, betontag og zinktag.

Derfor er et eternittag løsningen, hvis det vigtigste kriterium for valget af et nyt tag er prisen. Et eternittag er generelt set en god investering, hvis taget skal skiftes nu og her.

Ulemper ved eternit

En stor del af indsigelserne mod køb af et eternittag beror på æstetiske præferencer, men fra et fagligt synspunkt er et tag af eternit som regel en brugbar tagtype til de fleste huse og/eller bygninger i Danmark.

Den største ulempe ved køb af denne tagtype er, at tagets levetid er en anelse kortere end ved tage i teglsten eller beton.

Med andre ord, så er levetiden for et eternittag på omkring 20-25 år, hvorimod levetiden på et teglstenstag er på ca. 50 år. Levetiden forlænges dog betragteligt, hvis man som boligejer investerer i eternittag i fibercement.

Eternittag i fibercement

Fibercement er en teknisk betegnelse for et byggemateriale, som anvendes til facader og tage til mange forskellige huse og bygninger i Danmark. Fibercement har de senere år vundet større og større indpas hos danske husbyggere og tagspecialister.

Den stigende popularitet er et resultat af, at fibercement primært er produceret af cement, som er tilført fibre og mineraler. Derved forstærkes materialet markant, hvorfor fibercement opnår en større styrke end fx teglsten og beton.

Derfor er fibercement ideelt som tagtype, og anvendelsesmulighederne er mange grundet materialets store styrke såvel som lette vægt.

Derudover er fordelene ved fibercement, at tagtypen er vedligeholdelsesfri og har en lang levetid, uanset vind- og vejrforhold i det pågældende område. Desuden er taget produceret af miljøvenlige materialer.

Ydermere er fibercement at foretrække i husstande med astmatikere eller personer med nedsat vejrtrækning. Eternittag, som er produceret af fibercement, formår at bekæmpe fugt og svamp, hvorfor indeklimaet forbedres markant.

Dette kommer ikke kun astmatikere til gode, men i sidste ende vil hele familien opnå en forbedret levestandard, hvorfor dette punkt burde stå højt på prioriteringslisten.

Dertil kan også nævnes, at et eternittag af fibercement har en brandhæmmende virkning.

Overordnet set kan fibercement karakteriseres som et fremragende tagmateriale, hvorfor boligejere med fordel kan investere i et eternittag af fibercement, når boligen skal have udskiftet det gamle tag.

Eternit - et fornuftigt valg ​

Den overordnede konklusion med hensyn til valg af tagtype er derfor, at et eternittag, som er produceret af fibercement, er at foretrække.

Et traditionelt tag i eternit går også an, men et eternittag af fibercement besidder så mange ekstra kvaliteter, at det er den mest hensigtsmæssige løsning – økonomisk såvel som æstetisk.

Derudover findes der mange forskellige designmuligheder med fibercement, så du kan få det ønskede look - traditionelt eller moderne. Derfor er et eternittag altid en garanti for en flot og kvalitetsbevidst løsning.